1Єресько О. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти/О. Єресько // Освіта, 2008. т.№10-11.-С.14-15