1Потєхін О. Очима експертів (зовнішня політика України в 1 кв. 2007 р.)/О. Потєхін // Зовнішні справи, 2008. т.№3.-С.13-16