1Підлужна Н. Основні показники рівня життя населення/Н. Підлужна, О. Христенко // Праця і зарплата, 2008. т.№10.-С.3