1Снігур Т. Жіночі образи в українській літературі: анкета/Т. Снігур // Українська література в загальноосвітній школі, 2008. т.№3.-С.56