1Коваленко С. Сторінки великого життя (В.Стус)/С. Коваленко // Українська література в загальноосвітній школі, 2008. т.№3.-С.43-47