1Мошенський С.З. Економічний аналіз/С.З.Мошенський,О.В.Олійник. - 2007