1Підлужна Н. Індексація заробітної плати/Н. Підлужна // Праця і зарплата, 2008. т.№9.-С.15