1Музиченко В. Про умови і оплату праці працівників культури/В. Музиченко // Праця і зарплата, 2008. т.№9.-С.12