1Солонінко К.С. Макроекономіка/К.С. Солонінко. - 2002