1Відпустка за сімейними обставинами // Урядовий кур'єр, 2006. т.11 серпня .-С.10