1Про деякі питання розвитку державної мовної політики: Указ.,20.02.08 №146 // Урядовий кур'єр, 2008. т.23 лютого .-С.5