1Богачов С. Два суди: так і ні/С. Богачов // Урядовий кур'єр, 2008. т.4 березня .-С.13