1Фісун Е. Освіта США: погляд пересічного вчителя/Е. Фісун // Історія України, 2008. т.№8.-С.8-10