1Уяздовський В. Пенсійне забезпечення чорнобильців/В. Уяздовський // Праця і зарплата, 2008. т.№8.-С.18-19