1Назарець В. Постмодернізм як літературне явище/В. Назарець, Є. Васильєв // Всесвітня література, 2008. т.№2.-С.2-16