1Пашинський В. Організаційно- правові гарантії забезпечення прав і свобод військовослужбовців в Україні/В. Пашинський // Право України, 2008. т.№2.-С.31-35