1Загоруйко Н. Особливості строфічної організації (поезія Дмитра Павличка)/Н. Загоруйко // Українська мова та література, 2008. т.№6.-С.3-9