1Шаповал Т. Народний суверенітет та політичні права і свободи/Т. Шаповал // Право України, 2008. т.№2.-С.9-13