1Кравец Д. Селимовка, Шаховка, Кирово/Д. Кравец // Вперед, 2008. т.26 лютого .-С.2,4