1Кирпачова Н. Надійний захист прав людини без науки неможливий/Н. Кирпачова // Зовнішні справи, 2008. т.№2.-С.32-41