1Кириченко М. Особливості української Америки/М. Кириченко // Зовнішні справи, 2008. т.№2.-С.15-17