1Палкин Ю. История гетманства/Ю. Палкин // Наука и техника, 2008. т.№2,3.-С.43-51