1Про фестиваль мистецтв України: Указ.,14.02.08 №124 // Орієнтир, 2008. т.№4.-С.6