1Ковалів Ю. Олекса Влизько/Ю. Ковалів // Дивослово, 2008. т.№2.-С.54-59