1Токарик М. Новели Василя Стефаника як експресіоністичне відображення дійсності/М. Токарик // Дивослово, 2008. т.№2.-С.28-39