1Литвицький В. Простір для антиінфляційної атаки/В. Литвицький // Урядовий кур'єр, 2008. т.19 лютого .-С.8-9