1Малишева К. Робота над формуванням навичок здорового способу життя в учнів середньої школи/К. Малишева // Екологічний вісник, 2006. т.№5-6.-С.14