1Новицький В. Податкове регулювання в системі інструментів соціально- економічного розвитку: питання методології/В. Новицький // Фінанси України, 2007. т.№10.-С.60-75, 86-95, 111-120