1Колесник М. Форми, засоби та методи екологічного виховання учнів/М. Колесник // Екологічний вісник, 2006. т.№5-6.-С.15-19