1Розенка П. Соціальна захищенность громадян: можливості і потреби/П. Розенка // Урядовий кур'єр, 2006. т.9 серпня .-С.13