1Очерятенко С. "Се любов моя плаче так гірко...": сценарій по І.Франку/С. Очерятенко // Дивослово, 2006. т.№8.-С.17-23