1Сипко В. Сучасні умови та міжнародне право з питань захисту людей/В. Сипко // Безпека життєдіяльності, 2008. т.№1-2.-С.36-41