1Латік В. Основні показники рівня життя населення/В. Латік, Н. Підлужна // Праця і зарплата, 2008. т.№6.-С.8