1Мороз В. Усиновлення дитини/В. Мороз // Юрист консультує, 2008. т.№5.-С.2-3