1Мороз В. Правила ви'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію/В. Мороз // Юрист консультує, 2008. т.№4.-С.1-4