1Литвицький В. Стан і перспективи індустрії/В. Литвицький // Урядовий кур'єр, 2008. т.12 лютого .-С.8-9