1Мороз В. Матеріальне забезпечення на випадок безробіття/В. Мороз // Юрист консультує, 2006. т.№29.-С.1-6