1Кокіна В. Повернення компенсаційних виплат/В. Кокіна // Урядовий кур'єр, 2008. т.9 лютого .-С.6