1Оплата праці в бюджетній сфері на основі ЄТС у 2008 році // Людина і праця, 2008. т.№1.-С.25-26