1Фінансова конституція добробуту людей і розвитку країни // Людина і праця, 2008. т.№1.-С.2-8