1Булгаков и фантастика // Радуга, 2007. т.№11-12.-С.188-205