1Підлужна Н. Індекси для проведення індексації грошових доходів населення/Н. Підлужна // Праця і зарплата, 2006. т.№30.-С.7