1Шевцов А. Державна підтримка громадських організацій інвалідів/А. Шевцов // Урядовий кур'єр, 2008. т.8 лютого .-С.17