1Індекс інфляції // Урядовий кур'єр, 2008. т.8 лютого .-С.3