1Подоляка В. Словами Павличка говорить музика: сценарій/В. Подоляка // Шкільна бібліотека, 2008. т.№2.-С.101-102