1Джигир Ю. Соціальні послуги: хто, кому, як і скільки?/Ю. Джигир, Д. Ковриженко // Урядовий кур'єр, 2008. т.6 лютого .-С.8