1Сценарії про Україну // Позакласний час, 2008. т.№2.-С.13-18, 121-122