1Колесникова Н. Презумция любви/Н. Колесникова; Иванов. - 2006