1Решетова С. Чарівний світ кіно і ми/С. Решетова // Вперед, 2008. т.2 лютого .-С.3