1Добродій Т. Податковий кредит для фізичних осіб/Т. Добродій // Праця і зарплата, 2008. т.№4.-С.22-23